T羹rk癟e lang flag English lang flag

El Sanatlar覺

Kastamonu Y繹resi’nin, 癟ok eskiye dayanan zengin bir el sanatlar覺 gelenei vard覺r.
Bu zanaatlar覺n ba覺nda dokumac覺l覺k gelir. Osmanl覺 d繹neminde “ak ak tezg璽h” denilen ilkel tezg璽hlar覺n say覺s覺 30.000’lere kadar 癟覺km覺t覺. Y羹zy覺l ba覺nda ise, makinelemeyle birlikte,basma, patiska ve kuma 羹retiminin daha seri hale gelmesi, tezg璽hlar覺n bir bir kapanmas覺na yol a癟t覺. Kastamonu’da neredeyse durma noktas覺na gelen el dokumac覺l覺覺, son y覺llarda desteklenerek yeniden bir canlanma g繹stermitir.G羹n羹m羹zde Kastamonu ve il癟elerinde toplam 1000 dolay覺nda dokuma tezg璽h覺nda, Kastamonu’ya 繹zg羹 geleneksel el dokumalar覺 羹retilmektedir.
Daha 癟ok turistik ama癟l覺 olarak 羹retilen ev tekstiline y繹nelik dokumalar, Valilie bal覺 Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺ma Vakf覺 ve baz覺 kooperatifler eliyle pazarlanmaktad覺r.
T羹rkiye’nin en youn ve g羹r ormanlar覺n覺n bulunduu Kastamonu b繹lgesinde, her t羹rl羹 aa癟 ilemecilii geleneksel olarak 癟ok gelimitir.
Y繹resel ev mimarisi b羹y羹k 繹l癟羹de ahap olup, mimari bezeme, eski ev ve konaklarda son derece ince bir zevk noktas覺na ulam覺t覺r.
G羹n羹m羹zde de ahap oymac覺l覺k 羹r羹n羹 癟eitli ev eyas覺 ve s羹s objeleri, kamuya ait ve 繹zel at繹lyelerde 羹retilmektedir.
Kastamonu’nun bir baka geleneksel sanat覺 olan bak覺rc覺l覺k, eski bak覺rc覺lar 癟ar覺s覺nda varl覺覺n覺 s羹rd羹rmektedir.
Eskiden 繹nemli zenaat dallar覺 olan koumculuk, semercilik, ke癟ecilik, urganc覺l覺k demircilik, dericilik, vb deien yaam ve ekonomi artlar覺na yenilerek, hemen hemen yok olmulard覺r.
Bu sanatlar覺n 繹rneklerini, Etnorafya M羹zesi haline getirilen Liva Paa Kona覺’nda g繹rmek m羹mk羹nd羹r.

kk-el1 kk-el2 kk-el3 kk-el4 kk-el5OLYMPUS DIGITAL CAMERA O O el sanatlar覺-dokuma 1 OLYMPUS DIGITAL CAMERA kk-el10 Okk-el7 kk-el8 kk-el6kk-el9O el sanatlar覺-ahap 2 O